# احساس
   دیروز بزرگی می گفت:هر وقت احساس کردی ناخودآگاه دلت گرفت، بدان جایی کسیدردی دارد. هــــــــــــــــــــــی این روزها چقدر دلم می گیرد...!! ادامه مطلب
/ 4 نظر / 26 بازدید