آیین زندگی

                 راهكارهاي بهينه سازي خانواده

گروه فرهنگی خانواده - بزرگترين هنر زن مسلمان، رساندن خانواده خويش به قله سعادت وقرب الهي است؛ همان طور كه امير المومنين حضرت فاطمه عليه السلام را بهترين ياور بر بندگي و اطاعت از خداوند معرفي مي كند.

براي دست يابي به اين هدف مقدس و بهينه سازي خانواده در مسير خوشبختي راهكارهاي زير پيشنهاد مي شود:

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری چهارم www.pichak.net كليك كنيد

1. داد و ستد عاطفي

فراموش نكنيد كه شيرازه خانواده، عشق و عاطفه است كه با دو شيوه كلامي و عملي بايد رد و بدل شود. همسران بايد قلبا ًيكديگر را دوست  بدارند  و  با  سخن  و عمل خويش نيز آن را ابراز دارند.

برخي از بانوان پس از گذشت سالهاي اول زندگي و بخصوص پس از بچه دار شدن از توجه به اين موضوع غفلت مي كنند و كم و بيش سبب سلب توجه شوهر و بي رغبتي او مي گردند و حال آنكه انجام وظيفه مادري نسبت به فرزند نبايد مانع انجام وظيفه همسري نسبت به شوهر گردد

2. پرهيز از آلودگي

محيط خانه و اثاثيه، سر و وضع  و بدن و لباس بانوي خانه و فرزندانش هيچگاه نبايد آلوده و آشفته و بهم ريخته باشد، چنين وضعي سبب كم نشاطي و افسردگي اعضاي خانواده مي شود

3.اطمينان و دلگرمي

زن بايد هميشه اعتماد شوهر را نسبت به تعاون و همكاري خويش جلب كند و در عمل نشان دهد كه با فداكاري و وفاداري هميشه دوست و پشتيبان او و برنامه زندگي و فرزندان او مي باشد. اين سه موضوع از سخن امام صادق (ع) برگرفته شده است:

 زن در ارتباط با شوهرش از سه خصلت بي نياز نيست؛ 1. خود را از آلودگي دور دارد تا شوهرش به او تمايل قلبي پيدا كند و با بد و خوب او بسازد. 2. به گونه اي شوهرش را حفظ و مراقبت كند كه هنگام لغزش شوهر دلسوزش باشد. 3. با سخنان زيبا و فريبا و نيز خوش نمايي (آراستگي) به او اظهار عشق و علاقه كند

4. زينت و خود آرايي

شب عروسي علي و فاطمه (ع) پيامبر (ص) به همسرانش دستور داد فاطمه را آرايش كنند و لوازم ضروري را در اختيارش قرار دهند و حضرت زهرا از عطري   كه خود تهيه نموده بود استفاده كرد.

امام صادق(ع) فرمود:

روا نيست كه زن خويشتن را [ بدون زينت ] رها كند گرچه با آويختن گردن بندي باشد و سزا نيست كه دستش را بدون رنگ بگذارد گرچه با كمي حنا باشد اگر چه از آن بانو سني گذشته باشد.

همچنين چيدمان اثاث خانه، مبلمان، انتخاب پرده ها، پوشيدن لباس، نوع آرايش، رنگ و دوخت لباس و... هرچه مورد پسند شوهر باشد، جذاب تر است و سبب جلب نظر  او نسبت به خانه و خانواده مي شود.

از سوي ديگر زن بايد سليقه خود در نوع لباس و آرايش سر و صورت مرد و نوع عطر و بوي خوش را كه    مي پسندد به شوهرش انتقال دهد تا او نيز آنگونه كه همسرش مي پسندد خود را بيارايد. بديهي است كه نوع پيرايش سر و صورت مرد و نيز نوع لباسي كه در اجتماع مي پوشد، همه بايد مورد علاقه همسرش باشد و هم با شخصيت اجتماعي و مذهبي او منافات نداشته باشد.

5. كدبانويي

امام صادق (ع) فرمود:

بهترين زنان شما كسي است خوش بو و آشپز ماهر  باشد؛ اگر ببخشد به خوبي مي بخشد و اگر نبخشد نيز بجا نمي بخشد چنين زني يكي از كارگزاران خداست كه نه زيان مي بيند و نه پشيمان مي شود.

تنظيم برنامه صحيح غذايي، رنگين كردن سفره، پختن غذاي باب ميل شوهر و فرزندان، دقت در سلامت و بهداشت خانه و اعضاي خانواده، كاري بس پسنديده است

6. قناعت

بانوان بايد هزينه هاي زندگي را با درآمد آن بسنجند و همواره بخشي از درآمد را براي روز مبادا پس انداز نمايند و هرگز هزينه اضافي بر همسر و خانواده تحميل نكنند. امير مؤمنان در فضيلت قناعت مي فرمايد:

خوش ترين زندگي را در ميان مردم كسي دارد كه خداوند به او قناعت را عطا كرده و همسرش را برايش شايسته گردانيده است.

چشم و هم چشمي، رقابت هاي خانوادگي، بلند پروازي، ريخت و پاش و اسراف و تبذير، تعادل خانواده و آرامش آن را برهم مي زند.

 7. روحيه بخشي

بانوي خانه همواره بايد غمخوار و رفيق شوهر باشد، همواره چون چشمه سار بجوشد و زلال احساس و عاطفه را نثار اعضاء خانواده كند چنان كه بانوي نمونه عالم – حضرت فاطمه (ع) – خانواده خويش را از آن سرشار مي نمود. رسول خدا (ص) فرمود:

مرد مسلمان پس از بهره مندي از دين اسلام، بهره اي برتر از همسر مسلماني كه وقتي به او مينگرد شاد مي گردد و فرمانش را مي برد و در غياب او از خويشتن و مال شوهرش حفاظت مي كند، به دست نياورده است! هم فكري، هماهنگي و پيروي از شوهر به عنوان رئيس خانواده در حضور و غياب او، سبب جلب اعتماد همسر و آرامش دروني او و كمك بهتر به اداره زندگي است

8. راز پوشي

همسران، بسياري از گفته ها، كرده ها وشنيده هاي خويش را بايد از ديگران پنهان دارند وآن را براي هيچ كس افشا ننمايد . همين طور درمحيط  خانواده  والدين  بايد راز دار فرزندان خود باشند چنان كه فرزندان موظفند چنين كنند. نظر به اينكه بانوي خانه از نقش محوري تري در خانواده برخوردار است بيش از ديگران بايد در پوشاندن راز همسر و فرزندان خويش اصرار ورزد. چنين كاري سبب آسايش و شادماني دائمي خانواده مي گردد. اميرمؤمنان (ع) فرمود:

اگر رازت را پنهان داري شادكامي ات خواهد بود و اگر افشا كني به نا كامي ات   مي انجامد.

عايشه گفته است: در ساعات آخر عمر پيامبر، فاطمه آمد و كنار پدر نشست و رسول خدا رازي را به او گفت كه سخت گريست. من در باره آن راز از فاطمه پرسيدم، پاسخ داد: من راز پيامبر را افشا نخواهم كرد

9. عفو و گذشت

به جز انسان معصوم، انسانهاي ديگر كم و بيش خواسته و نا خواسته دچار خطا و اشتباه خواهند شد. اينجا است كه وقتي كسي فهميد كه همسرش متوجه خطاي خود شده و پشيمان است، او را عفو نمايد و خطايش را به زبان نياورد. اما اگر دانست كه همسرش خطا كرده و متوجه خطاي خود نيست و چه بسا آن را كاري صحيح       مي پندارد و شايد تكرار نمايد، او را متوجه خطايش سازد و در عين حال از خطايش در گذرد؛ به ويژه اگر پوزش خواست، بي درنگ پوزشش را بپذيرد و هرگز در      پي انتقام و به رخ كشيدن آن نباشد. رسول خدا (ص) فرمود:

بانويي كه عذر شوهرش را نپذيرد و خطايش را نبخشد، از بدترين زنان شماست.

اين موضوع در مورد فرزندان نيز جاري است و حتي آنان به سبب كودكي و جواني و نداشتن تجربه كافي بيشتر خطا و اشتباه مي كنند كه والدين بايد همواره با توجيه و بيان و تفهيم اشتباهات به آنان، عفو و گذشت پيشه كنند.

    10. تغافل

چشم پوشي و نديده انگاشتن برخي لغزش ها و خطاهاي كوچك نيز در حيطه مديريتي بسيار پسنديده و كار ساز است. خرده گيري و ذره بين نهادن بر كارها و گفته هاي همسر، نتيجه اي جز تلف كردن عمر و تلخي زندگي در پي ندارد. امام علي (ع) فرمود:

هركس تغافل نورزد از بسياري امور [كوچك] چشم نپوشد، زندگي اش بسيار سخت و تيره خواهد شد.

11. مدارا

مردان به سبب سختي كار  و رويا رويي با مشكلات  كاري واجتماعي  شايد بيش از زنان  خسته و ملول شوند وتوقع دارند با ورود به منزل، ازسوي همسر وخانواده مورد دلجويي  ودستگيري قرار گيرند. از اين رو همسران  بايد مواظب  اين موضوع باشند وبادرك موقعيت همسر به كمك او بشتابند و با خوش رويي وخوش اخلاقي، آن حالت شكنندگي وخستگي را جبران كنند. رسول خدا (ص) فرمود:

هر زني كه با شوهرش مدارا نكند و چيزي را كه توان ندارد بر او تحميل كند، هيچ كار نيكي از او پذيرفته نمي شود و خدا را در حالي كه بر او خشمگين است ملاقات خواهدكرد.                                                                                                       

گروه فرهنگی خانواده معراج

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید