مدیریت "مصرف" چیست ؟

فرهنگی اجتماعی خانواده - مدیریت مصرف به مجموعه روش ها و اقداماتی گفته می شود که برای بهینه سازی مصرف به کار گرفته می شود. این روش ها معمولا به سه گروه تقسیم می شوند:

گروه اول: روش هایی هستند که هزینه ای نداشته باشند مانند: استفاده درست از وسائل و دستگاهها و مراقبت و نگهداری از آنها.

گروه دوم: روش هایی هستند که هزینه دارند اما این هزینه ها چندان زیاد نیست

(روش های کم هزینه)  مانند تعمیر و نگه داری وسائل، اندازه گیری میزان مصرف انرژی در دستگاههای مختلف یک کارخانه و نظارت بر تغییر مصرف هر دستگاه، عایق کاری لوله ها و کانال ها، اجرای برنامه های آموزشی در خصوص روش های کاهش انرژی.

گروه سوم: روش هایی که پر هزینه هستند. در این روش ها باید تغییرات اساسی جهت بهبود مصرف انرژی در دستگاه ها، تاسیسات و ساختمانها به وجود آورد.  مثلا: اگر کارخانه ای کهنه و قدیمی باشد باید در صورت نیاز و امکان صرفه جویی انرژی، دستگاه های آن را با دستگاه های نو تعویض کرد یا دستگاه های تکمیلی در جهت جلوگیری از اتلاف انرژی نصب نمود. یا اگر ساختمانی کهنه شده باشد باید تمام تاسیسات گرمایش و سرمایش آن را تعویض کرد همه ما مصرف کننده انرژی هستیم و در خانه، خیابان، محل کار و رفت و آمدهای خود از یکی از انواع انرژی استفاده می کنیم برای آنکه بتوانیم مدیریت مصرف انرژی را بهتر انجام دهیم لازم است بین این مصرف کننده های گوناگون تقسیم بندی بوجود آوریم و آن را به خانگی، تجاری، صنعتی، کشاورزی، عمومی و سایر مصرف کنندگان تقسیم کنیم. در مدیریت مصرف باید هر کدام از آن روش های مناسبی که برای مصرف کنندگان آنها مفید است پیشنهاد کنیم.

 

  فرهنگی اجتماعی خانواده معراج

/ 0 نظر / 10 بازدید