چرخه زندگی خانوادگی

نگاه اجمالی                                                                                        

فرهنگی اجتماعی خانواده - وقتی از چرخه زندگی خانوادگی سخن به میان می‌آید، به خانواده سنتی اشاره می‌شود. خانواده‌ای که در آن زن و شوهر ازدواج کرده‌اند، بچه دارند و ازدواجشان پایدار باقی می‌ماند. این چرخه به صورت دوره‌ها و مراحل مشخص جریان می‌یابد. بر اساس این الگو چرخه خانواده با زن و شوهر موجودیت پیدا می‌کند و همراه با اضافه شدنهای اعضای جدید ، خلق نقشهای تازه و افزایش تعداد روابط متقابل پیچیده‌تر می‌شود. بعد خانواده در مدت کوتاهی مستقر می‌شود، آنگاه فرزندان بزرگ شده، خانواده را ترک می‌کنند. در نهایت چرخه زندگی به مرحله زن و شوهر برمی‌گردد تا با مرگ همسران پایان پذیرد. این چرخه در هشت مرحله قابل گروه‌بندی است.

تحول خانواده در طول زمان

بزرگسالان بطور متوالی به دو گروه خانواده تعلق دارند. خانواده اول (اصلی) که شامل پدر و مادر و فرزندان است و خانوادهپدری نامیده می‌شود و خانواده دوم خانواده‌ای است که اکثر افراد آن را تشکیل می‌دهند و آن شامل خود فرد ، همسر و فرزندان است و خانواده تولیدمثلی نامیده می‌شود. این دو واقعیت بر یکدیگر تکیه دارند (جدایی ناپذیر هستند) و فرزندان خانواده پدری با گذشت زمان به والدین خانواده تولید مثلی تبدیل می‌شوند.

ادامه

 

فرهنگی اجتماعی خانواده

/ 0 نظر / 12 بازدید