بانک زمان

 فرهنگی اجتماعی خانواده - تصور کنید حساب بانکی دارید که در آن هر روز صبح 86400 تومان به حساب شما واریز می گردد و شما تا آخر شب فرصت دارید تا همه پولها را خرج کنید چون آخر وقت حساب شما خود به خود خالی می شود.

در این صورت شما چه خواهید کرد؟

البته سعی می کنید تا آخرین ریال را خرج کنید!

هر یک از ما یک چنین حساب بانکی داریم، حساب بانکی زمان!

هر روز صبح در بانک زمان شما 86400 ثانیه واریز و تا پایان شب به پایان می رسد. هیچ برگشتی در کار نیست و هیچ مقداری از این زمان به فردا اضافه نمی شود.

ارزش یک سال را دانش آموزی که مردود شده، می داند.

ارزش یک ماه را مادری که فرزند نارس به دنیا آورده، می داند.

ارزش یک هفته را سردبیر یک هفته نامه می داند.

ارزش یک ساعت را عاشقی که انتظار معشوق را می کشد.

ارزش یک دقیقه را شخصی که از قطار جامانده.

و ارزش یک ثانیه را آنکه از تصادفی مرگ بار جان به در برده، می داند.

باور کنید هر لحظه گنج بزرگی است! گنجتان را آسان از دست ندهید!

بیاد داشته باشید:

زمان به خاطر هیچ کس منتظر نمی ماند!

فراموش نکنید:

دیروز به تاریخ پیوست.

فردا معما است.

و امروز هدیه است!

 

 فرهنگی اجتماعی خانواده معراج

/ 1 نظر / 12 بازدید